50 мощни духовни утвърждения за изцеление

Самоусъвършенстване

Духовни утвърждения за изцеление

Ролята на емоционалното и духовното благополучие в цялостната схема на нещата отдавна е пренебрегвана и забравена. Много изследвания признават важността на духовната терапия за възстановяване от физически заболявания.

Въпреки това, няма нужда да чакате спад в емоционалното и духовното благополучие и следователно на физическата енергия, за да започнете духовна терапия. Никога няма добър или лош момент за подобряване на духовното благосъстояние. По-рано, толкова по-добре.

Тази статия се опитва да отговори на някои от често срещаните въпроси по темата за духовното благополучие и терапията. Прочетете, за да научите как да водите здравословен начин на живот във всички сетива.Съдържание
  Добавете заглавка, за да започнете да генерирате съдържанието

  Какво е духовно изцеление?

  Речникът определя духовната терапия като дейност за оздравяване на човек без използване на лекарства или други физически методи. За да разберем истинското значение на духовната терапия, трябва да надхвърлим дефиницията в речника.

  Духовната терапия е дейност по хармонизиране, балансиране и възстановяване на духовната енергия . В практически смисъл това е мистичното преживяване на повторното свързване с нашето съществено същество – кои сме ние в основата.

  Духовното пробуждане и духовната терапия вървят ръка за ръка за повечето от нас. Духовното пробуждане или просветлението се случва, когато бъдете изтръгнати от вашия режим на живот на сън, в който всичко, което преживявате, е оцветено от вашето его. Вие осъзнавате себе си, позицията си в този свят и връзката си с всичко останало.

  Това включва ли религия?

  Духовността и религията са две отделни понятия, които често се разглеждат заедно, за да ни помогнат да се свържем с тези абстрактни идеи.

  Религията е вярата в Бог или висше същество. Тя включва организирани вярвания и ритуални практики на поклонение. Това е общностна институция, за да покажем нашата вяра в божествената сила.

  От друга страна, духът или душата е съществената природа на индивида. Духовността е по-скоро за намиране на целта на живота и нашето съществуване в този свят. Става дума за търсене на щастие, удовлетворение, мир и намиране на баланс.

  Молитвата е мостът, който свързва нашето духовно същество с висшето същество. Тук се срещат религията и духовността, което води до объркване на едното с другото. Въпреки това, молитвите могат да се практикуват извън религиозен контекст, като по този начин се разплита връзката между двете.

  Някои от методите за духовно пробуждане извън религиозното пространство са утвържденията, йога, медитация , тай чи и водене на дневник .

  Как утвържденията могат да помогнат в духовната терапия?

  Утвържденията са положителни твърдения, които имат силата да променят начина, по който мислим и функционираме. Практикуване на утвърждения редовно може да помогне да се свържем с истинското ни аз, както и с висшето същество.

  Известно е, че повтарянето на утвърждения укрепва вярата ни в Бог и самите нас. Като утвърждавате вярата си в Бог, вие се приближавате до Бога и помагате за духовното си израстване. Можете също да използвате утвърждения, за да откриете истинската си същност и да помогнете за премахването на негативните елементи и да развиете своите положителни.

  Утвържденията помагат в духовната терапия, като ни подтикват да изберем любов, доброта, състрадание, щастие, мир и хармония в живота си, както и в начина, по който се свързваме с другите около нас.

  Ползите от духовното пробуждане не се ограничават само до духовната област. Много скорошни проучвания установиха неоспоримата връзка между нашето духовно и физическо благополучие.

  Опасни ли са утвържденията, зли или грешни?

  Само по себе си утвържденията са всичко друго, но не и нездравословни, опасни, зли или грешни. Утвържденията са просто положителни изявления, предназначени да издигнат хората от емоционалните им сътресения и да им осигурят надежда и увереност, за да изживеят живота си най-пълноценно с най-добрите способности.

  Въпреки това, начинът, по който са формулирани някои утвърждения, може да попречи на някои религиозни вярвания и принципи. Някои точки, в които се случва този сблъсък на възгледи, са:

  • Кой е фокусът на утвържденията?
  • Изкривяват ли утвържденията истината?
  • Утвържденията признават ли ограниченията ви като човешки същества?

  При редовно утвърждение аз или лицето, което практикува утвърждението, сме във фокус. Това може да не е в съответствие с повечето религиозни вярвания.

  Религиозните текстове ни казват да се обърнем към Бог за по-добър живот. Разбирането на нуждата от Бог и Неговите благословии би ни предложило щастие и спокойствие. И да се отнасяме към себе си без ограничения е подобно на това да ни считаме за Бог.

  За да се съобразите с религиозните си убеждения, можете да използвате стихове от религиозните текстове като утвърждения. Все пак ще се възползвате от ежедневните утвърждения, без да престъпвате или потъпквате вярата.

  Дори ако вашата религия ви позволява да се съсредоточите върху себе си, утвържденията използват техниката за възприемане на проявлението на целите в бъдещето като реалност на настоящето. Това е огъване на истината, за да отговаря на вашата цел, тъй като се оказва, че това е ефективен метод за промяна на мисленето. Тъй като това не е абсолютната истина, този процес може да не е в съгласие с религиозните принципи.

  Утвържденията могат да бъдат всяко положително твърдение. Ако някои утвърждения не отговарят на вашите религиозни вярвания, може да ги пропуснете и игнорирате. Все още можете да извлечете ползи от ежедневните утвърждения, като изберете правилните. Всъщност религиозните текстове са неограничени ресурси за духовни утвърждения.

  Какво казва Библията за духовните утвърждения?

  Библията е истинска съкровищница от утвърждения от всякакъв вид. Библейските утвърждения се концентрират върху силата и силата на Христос да промени живота ни.

  Библията предлага начини да подобрим всички аспекти на нашия живот, включително духовността или връзката ни с Бога. Чрез Библията Бог ни е дал обещания. Трябва да активираме тези обещания, като ги потвърдим.

  Някои утвърждения от Библията за духовна терапия са изброени по-долу.

  • Аз съм Господ, който те лекува. (Изход 15:26)
  • Съпротивете се на дявола и той ще избяга от вас. (Яков 4:7)
  • С неговите ивици ние сме излекувани. (Исая 53:5)
  • Веселото сърце е добро лекарство. (Притчи 17:22)
  • Исус Христос е същият вчера и днес и завинаги. (Евреи 13:8)

  7 ежедневни утвърждения за подобряване на вашето благосъстояние

  Освен ако не се чувствате комфортно в кожата си, няма смисъл да подобрявате другите аспекти от живота си, като взаимоотношения или финанси. Често ние сме най-лошите си критици, постоянно се осъждаме, чувстваме се виновни и се дърпаме надолу. Начинът, по който гледате на себе си, е много важен за вашето благополучие.

  Тези ежедневни утвърждения могат да променят начина, по който възприемате и се отнасяте към себе си – по по-положителен начин с осъзнатост и доброта.

  1. Обичам себе си такъв, какъвто съм.
  2. Вярвам в мечтите си.
  3. Давам най-доброто от себе си на всичко, което правя.
  4. Аз съм господар на съдбата си и капитан на душата си.
  5. Поемам пълна отговорност за моите действия и думи.
  6. Безкрайно съм благодарен за всичко в живота си.
  7. Най-доброто тепърва предстои.

  Какво представляват духовните утвърждения?

  Духовните утвърждения са положителни твърдения, предназначени за духовно пробуждане или просветление на душата. Те са предназначени да ви доближат до истинското ви аз и Бог. За разлика от обикновените утвърждения, които са по-материалистични, духовните утвърждения имат за цел да подобрят вашето духовно и емоционално благополучие.

  Духовните утвърждения не трябва да бъдат свързани с конкретна религия или могат да бъдат променени, за да отговарят на вашите религиозни вярвания. Всичко, което трябва да направите, е да замените Бог с Висшата сила, Всемогъщия, Вселената, Божествената сила, Майката Земя или Бог от всяка вяра като християнството, исляма, индуизма, будизма или юдаизма.

  Духовните утвърждения са подобни на молитвите. Помага ни да се свържем с Вселената, себе си и хората около нас. Това е напомняне, че произлизаме от един и същи източник и всички сме част от един и същи източник.

  50 мощни духовни утвърждения за изцеление и благополучие

  1. Аз съм Божието творение и винаги усещам присъствието на Бог.
  2. Чувствам се успокоен, че Бог ми пази гърба.
  3. Моето тяло, ум и душа са в пълна хармония с Вселената.
  4. Моите действия, думи и мисли се ръководят от Бог.
  5. Всичко в живота ми се случва за висшето благо.
  6. Имам непоколебима вяра в Бог.
  7. Предавам се на Бог.
  8. Благодарен съм за всички благословии.
  9. Божествената любов ме изпълва с радост и душевен мир.
  10. Бог работи чрез мен, за да направи този свят по-добро място.
  11. Аз съм закотвен в божествената любов.
  12. Благодарен съм на Бог за доброто здраве.
  13. Отворен съм за божествено изцеление.
  14. Предавам болката и страданието си пред Бог и се доверявам на Бог да се погрижи за моето изцеление.
  15. Считам тялото си за свещена обител на Бог.
  16. Вдишвам божествена любов.
  17. Свързан съм с неограничената любов на Вселената.
  18. Щастлив съм, че позволявам на Бог да ме води във всичко, което правя.
  19. Усещам божественото присъствие във всяко творение.
  20. Чувствам се в безопасност и сигурност в божествената прегръдка.
  21. Аз съм Божие творение и заслужавам Неговите благословии.
  22. Живея в момента и съм благодарен за всички преживявания, добри и лоши.
  23. Любящото божествено присъствие ми дава силата да преодолея препятствията на живота.
  24. Бог винаги е с мен и аз винаги съм с Бог.
  25. Усещам как Божията любов тече през мен всеки един момент.
  26. Вярвам в любящ и състрадателен Бог, който винаги се грижи за мен.
  27. Обичам Бог и Бог ме обича.
  28. Предавам живота си на божествената сила.
  29. Сърцето ми е препълнено от благодарност за божествената любов.
  30. Позволявам на Бог да върши работата Си чрез мен.
  31. Отворен съм да получа божествено напътствие.
  32. Усещам божественото присъствие в сърцето си.
  33. Днес усещам божествени благословии.
  34. Откривам се, че живея в океана на божествената любов.
  35. Усещам положителната лечебна енергия да тече свободно през мен.
  36. Грижа се добре за себе си.
  37. Усещам лечебното божествено присъствие.
  38. Благодарен съм на Бог за изцелението и доброто здраве.
  39. Божията вечна любов тече през мен, в мен и като мен.
  40. Радвам се на Божията благодат.
  41. Божествената любов доминира във всяко мое преживяване.
  42. Аз съм магнит за неограничена любов и божествени благословии.
  43. Заслужавам и очаквам най-доброто днес и всеки ден.
  44. Бог е велик и животът е прекрасен.
  45. Аз съм божественият израз на любовта.
  46. Бог е в мен, около мен и ме защитава.
  47. Бог ми помага да намеря надежда в най-мрачните дни и да се съсредоточа върху доброто.
  48. Аз съм здрав поради присъствието на Бог в мен.
  49. Моето тяло е храмът на Бога.
  50. Чрез силата на Бог в мен мога да се издигна над изпитанията и премеждията.

  Как да извлечем най-доброто от духовните утвърждения?

  Утвържденията са много, от които да избирате. Независимо дали използвате съществуващи или ги пишете сами, уверете се, че са точни, кратки и дефинирайте точно какво искате.

  Изберете 2 – 5 утвърждения наведнъж и се придържайте към тях известно време. Дайте им време да успеят.

  Не повтаряйте утвърждението, без да обръщате внимание. Свържете се с тях за по-добър резултат.

  Повторете ги с положително мислене и искреност, тъй като подсъзнанието ви попива всяка дума от него.

  Последни мисли

  Нашият забързан начин на живот в този подлудяващ свят може да ни остави без време за духовно пробуждане или терапия. Дори да осъзнаем колко жизненоважни са те за нашето съществуване, можем да пренебрегнем нуждата си от просветление, докато не стане твърде късно.

  Чрез духовни утвърждения ние успяваме да преоткрием душата си – истинското си аз – и да задоволим копнежа си да намерим щастие и спокойствие. Това е решаващ процес за водене на здравословен живот във всички сетива.

  Може да се интересувате и от: